Meditation

Med hjälpa av meditation kan du komma närmare dig själv och din inre röst. Meditation hjälper dig att hantera stress och bli mer närvarande i livet.

Detta gör du genom att försöka stilla din tanke- och känsloverksamhet. Att bara kunna sitta i stillhet och tystnad utan några tankar. Meditation har alltid varit ett naturligt inslag inom olika österländska kulturer.

I vårt stressade västerländska samhälle håller intresset på att öka. Vi börjar inse att vi behöver stanna upp ibland för att både vårt inre, vår själ och världen ska hinna med. Då är meditation en bra metod.

Jag anordnar meditation både i grupp och enskilt.

Behandlingstid: 60 min.

Pris: 295 kr, i grupp 95 kr/pers