Healing

Känner du dej trött, håglös eller tom på energi så är Healing till för dej!

Healing, eller också kallat energibalansering, är ett samlingsnamn för olika tekniker som undersöker och påverkar det mänskliga energifältet (auran)

Denna behandling är till för dig som vill utvecklas som person, uppnå bättre hälsa både fysiskt och psykiskt, socialt och andligt men också för att få en stunds vila.

Förutom din fysiska kropp, så består du också av subtila energier. Dessa formar ett energifält som finns både runt din kropp och inne i den.

I energifältet finns dina känslor, tankar, grundstrukturen för din fysiska kropp, ditt sociala samspel med andra individer, samt i din andlighet.

Vid en healingbehandling så använder jag mej av mitt eget energifält för att påverka och läsa av ditt energifält, detta för att du skall få en bättre hälsa och funktion i livet. I likhet med massörens arbete där massören använder sin egen kropp och sina händer för att påverka din kropp till en bättre funktion.

Behandlingstid: 60 min.

Pris: 595 kr

För att boka tid eller frågor